Ćwiczenia, w których tutów jest unoszony do góry, mocniej angażują górną część mięśni prostych brzucha, ćwiczenia zaś, w których nogi są unoszone do góry, mocniej angażują dolną część mięśni prostych brzucha.

Myląca nazwa ćwiczeń

Zasadniczy problem dotyczący unoszenia nóg w podporze na poręczach tkwi w tym, że zdecydowana większość osób wykonuje to ćwiczenie w sposób nieprawidłowy, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Usłyszą, że zadanie polega na unoszeniu nóg do góry i w ten sposób ćwiczenie wykonują.

Dużą winę za to ponosi nazwa ćwiczenia, która w sposób bardzo wyraźny sugeruje, że chodzi w nim o unoszenie nóg, a nie o intensywną pracę mięśni prostych brzucha. Dlatego w literaturze światowej coraz częściej dodaje się .. .i bioder, co ma akcentować niezbędne ruchy miednicą. Niestety, nazwa ćwiczenia musi być krótka, bo gdyby miała zawierać cały sens tego ćwiczenia, trzeba by poświęcić na nią kilka zdań.

Siła skurczu oraz napięcia trenowanych mięśni

Każde ćwiczenie, które ma na celu rozwój mięśni powinno być tak wykonywane, aby mięsień (mięśnie) poddawany ćwiczeniu ulegał szybkim skurczom i wolniejszym rozkurczom.

Inną sprawą jest napięcie, które pojawia się w mięśniach w trakcie wykonywania powtórzeń. Siła tego napięcia też powinna być duża, co głównie zależy od wielkości impulsów przesyłanych z układu nerwowego, generowanych pod wpływem bodźców wysyłanych z mózgu.

Badania prowadzone w ostatnich latach wykazały dużą zależność między czasem mocnego napięcia poddawanych ćwiczeniu mięśni, a ich rozwojem. Okazało się, że im okres trwania silnego napięcia mięśni w każdym powtórzeniu jest dłuższy, tym mięśnie lepiej się rozrastają.

Odnieśmy to do omawianego ćwiczenia na mięśnie proste brzucha. Ciekawy jestem, ilu Czytelników KiF Sport zwraca uwagę w trakcie wykonywania tego ćwiczenia na to, aby wraz z przemieszczaniem się nóg coraz wyżej rosła siła skurczu mięśni prostych brzucha? Ilu dba o to, aby w trakcie unoszenia nóg rosło napięcie mięśni prostych brzucha i aby utrzymywało się na wysokim poziomie w trakcie opuszczania nóg?

Obawiam się, że takich osób jest niewiele i że większość wykonuje ćwiczenie na zasadzie zginania nóg w stawach biodrowych, co automatycznie wyklucza zarówno mocny skurcz mięśni prostych brzucha, jak i mocne napięcie tych mięśni. Oczywiście, mięśnie się napinają, ale może to być jedynie skurcz izometryczny, służący stabilizacji położenia bioder i miednicy. Często do skurczu i rozkurczu w ogóle może nie dochodzić, albo siła tego skurczu jest bardzo mała w porównaniu z siłą, jaka mogłaby być generowana, gdyby ćwiczenie było wykonywane w sposób prawidłowy.

Musimy cały czas pamiętać o tym, że mięsień prosty brzucha nie bierze udziału w unoszeniu nóg, gdyż jego dolne przyczepy rozlokowane są na grzebieniu łonowym kości miednicznej i na spojeniu łonowym, a górne -głównie na żebrach (V-VII). Ale ponieważ trudno byłoby wykonywać ruchy miednicą przy zwisających do dołu nogach, stąd unoszenie nóg pomaga nam w tych ruchach.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Jakie to trudne

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Lokalizacja wycieków to bardzo ważna sprawa

Wycieki mogą bardzo zaszkodzić. Firma Lakus, spółka z o.o. zajmuje się lokalizowanie wycie…