Jak odwołać się od decyzji PZU w przypadku ubezpieczenia grupowego?

O umowie ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia należy do tak zwanych losowych umów, w których sama wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń zależna jest od zaistnienia losowego zdarzenia, czyli ubezpieczeniowego wypadku na przykład w razie wypadku samochodowego czy też kradzieży. Umowa ubezpieczenia w zakresie podstawowym jest regulowana przez przepisy cywilnego kodeksu. Mają do niej zastosowanie w pełni wszelkie regulacje dotyczące konsumenckich umów, zwłaszcza, że umowy ubezpieczenia to większość przypadków tak zwane umowy adhezyjne, w których sam kontrahent zakładu ubezpieczeń do umowy przystępuje, bez możliwości negocjacji jej treści. Ubezpieczyciel ma dokładnie trzydzieści dni na spełnienie świadczenia, które jest określone w umowie, licząc od dnia otrzymania samego zawiadomienia o wypadku. Informacja o szkodzie dotrzeć powinna do ubezpieczyciela w terminie, który jest określony w warunkach ubezpieczyciela ogólnych. To jest między trzech do siedmiu dni.

 

Kiedy wystąpić o odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Podstawą wypłaty odszkodowania jest oczywiście jego uznanie przez zakład ubezpieczeń. Następuje to dokładnie w wyniku poczynionych samodzielnie ustaleń, na podstawie których sam zakład ubezpieczeń swą odpowiedzialność przyjmuje. Odwołanie od samej decyzji może zostać jak najbardziej złożone, jeśli sama wysokość odszkodowania ustalonego nie będzie satysfakcjonować nas, bo na przykład ubezpieczeniowe towarzystwo znacznie zaniżyło rynkową wartość naszego samochodu czy też w przypadku braku odszkodowania wypłaty. Zamiast się kierować od razu na drogę sądowego procesu, warto w zasadzie w pierwszej kolejności zakwestionować samą decyzję ubezpieczyciela w drodze odwołania pisemnego oraz wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie własnej sprawy. Jeśli ubezpieczyciel się przychyli do wniosku naszego, to unikniemy długotrwałego oraz także kosztownego sądowego procesu. Czasami odwołanie się naprawdę może okazać się przełomowe.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Jakie to trudne

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Import samochodu z USA – co można zyskać i na co uważać?

Samochody sprowadzane z Europy są dla nas już codziennością. Dziś coraz więcej osób kieruj…