Pełna księgowość to system ewidencyjny, polegający na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest to o wiele bardziej skomplikowana i precyzyjna metoda niż Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów czy ewidencje przychodów. Obowiązek prowadzenia tej formy ewidencji dotyczy głównie osób prawnych, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne, ale również osób fizycznych i spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i spółdzielni, które osiągnęły przychody wyższe niż 2 mln euro w roku obrotowym.

Specyfika pełnych ksiąg rachunkowych

Firmy lub ich właściciele, którzy mają obowiązek lub dobrowolnie zdecydują się na prowadzenie pełnej księgowości, dla jej prawidłowego prowadzenia muszą zdecydować o powierzeniu ich specjaliście – księgowemu lub zatrudnić do tych zdań dobre biuro rachunkowe w ŁodziOgromnym plusem współpracy z fachowcami jest rzetelna i aktualna wiedza na temat procesów gospodarczych zachodzących w firmie, jak i jej kondycji finansowej.

Pełna księgowość to także informacja w zakresie:

  • posiadanego majątku i źródeł jego finansowania
  • sprawozdań finansowych
  • przychodów oraz kosztów.

Pełna księgowość to rozwiązanie wymagające stworzenia rozbudowanego i szczegółowego planu kont analitycznych i syntetycznych księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dziennika, sporządzania zestawienia obrotów i sald oraz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe, w odróżnieniu od podatkowych, cechuje inny cel ich prowadzenia. Są one bowiem rejestrowane w celu określenia kondycji finansowej firmy, a nie tylko ustalenia zobowiązań podatkowych. Księgi rachunkowe są więc odzwierciedleniem na kontach księgowych rzeczywistej aktywności i sytuacji przedsiębiorstwa.

W dobie informatyzacji i elektronizacji procesów księgowych najczęściej spotykaną formą prowadzenia pełnej księgowości są systemy komputerowe, które zdecydowanie ułatwiają wypełnianie obowiązków ewidencyjnych.

Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie odpowiedzialne, skomplikowane i wymagające wszechstronnej i aktualnej wiedzy. Dlatego ich prowadzenie warto jest powierzyć specjalistom w dziedzinie rachunkowości., jakimi są biura rachunkowe w Łodzi lub samodzielni księgowi. Taka współpraca zagwarantuje rzetelne i prawidłowe rozliczenia podatkowe, jak i uzyskiwanie bieżących informacji na temat sytuacji finansowej podmiotu.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Jakie to trudne

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Rozliczenie NGO – co warto wiedzieć?

Koniec roku to koniec podsumowań, również w przypadku organizacji pożytku publicznego. War…