Pełna księgowość to system ewidencyjny, polegający na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest to o wiele bardziej skomplikowana i precyzyjna metoda niż Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów czy ewidencje przychodów. Obowiązek prowadzenia tej formy ewidencji dotyczy głównie osób prawnych, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne, ale również osób fizycznych i spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i spółdzielni, które osiągnęły przychody wyższe niż 2 mln euro w roku obrotowym.

Specyfika pełnych ksiąg rachunkowych

Firmy lub ich właściciele, którzy mają obowiązek lub dobrowolnie zdecydują się na prowadzenie pełnej księgowości, dla jej prawidłowego prowadzenia muszą zdecydować o powierzeniu ich specjaliście – księgowemu lub zatrudnić do tych zdań dobre biuro rachunkowe w ŁodziOgromnym plusem współpracy z fachowcami jest rzetelna i aktualna wiedza na temat procesów gospodarczych zachodzących w firmie, jak i jej kondycji finansowej.

Pełna księgowość to także informacja w zakresie:

  • posiadanego majątku i źródeł jego finansowania
  • sprawozdań finansowych
  • przychodów oraz kosztów.

Pełna księgowość to rozwiązanie wymagające stworzenia rozbudowanego i szczegółowego planu kont analitycznych i syntetycznych księgi głównej i ksiąg pomocniczych, dziennika, sporządzania zestawienia obrotów i sald oraz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe, w odróżnieniu od podatkowych, cechuje inny cel ich prowadzenia. Są one bowiem rejestrowane w celu określenia kondycji finansowej firmy, a nie tylko ustalenia zobowiązań podatkowych. Księgi rachunkowe są więc odzwierciedleniem na kontach księgowych rzeczywistej aktywności i sytuacji przedsiębiorstwa.

W dobie informatyzacji i elektronizacji procesów księgowych najczęściej spotykaną formą prowadzenia pełnej księgowości są systemy komputerowe, które zdecydowanie ułatwiają wypełnianie obowiązków ewidencyjnych.

Prowadzenie pełnej księgowości to zadanie odpowiedzialne, skomplikowane i wymagające wszechstronnej i aktualnej wiedzy. Dlatego ich prowadzenie warto jest powierzyć specjalistom w dziedzinie rachunkowości., jakimi są biura rachunkowe w Łodzi lub samodzielni księgowi. Taka współpraca zagwarantuje rzetelne i prawidłowe rozliczenia podatkowe, jak i uzyskiwanie bieżących informacji na temat sytuacji finansowej podmiotu.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Jakie to trudne

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Lokalizacja wycieków to bardzo ważna sprawa

Wycieki mogą bardzo zaszkodzić. Firma Lakus, spółka z o.o. zajmuje się lokalizowanie wycie…