Egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej (teoria ruchu drogowego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc) i praktycznej. Żeby przystąpić do części praktycznej – egzaminu zjazdy – trzeba dobrze odpowiedzieć na pytania z teorii.

Egzamin z teorii

Egzamin teoretyczny obywa się przy stanowiskach komputerowych. Jako pierwsze na ekranie komputera wyświetlają się pytania z wiedzy podstawowej, dotyczące wszystkich kategorii prawa jazdy. To 20 pytań multimedialnych, które mogą mieć formę zwykłych pytań lub sekwencji wideo przedstawiających prawdziwe sytuacje drogowe. Egzaminowany ma 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Zdający musi się zmagać z presją czasu, bo jeśli po 15 sekundach nie udzieli odpowiedzi, system przejdzie do kolejnego pytania.

nauka jazdy
nauka jazdy

Następny etap egzaminu z części teoretycznej składa się z 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Spośród trzech odpowiedzi trzeba wybrać jedną prawidłową. Przewidziany czas na odpowiedź wynosi 50 sekund Wśród pytań specjalistycznych znajduje się 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Punktową wartość każdego pytania określa się na podstawie jego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pytania specjalistyczne dotyczą wyłącznie tej kategorii prawa jazdy, którą przyszły kierowca chce uzyskać.

Kategorii jest aż 16: AM, Al, A2, A, BI, B, B+E, Cl, Cl+E, C, C+E, Dl, Dl+E, D, D+E, T (więcej o tym na s. 24). Do tego dochodzą uprawnienia do kierowania tramwajem.

Przy pytaniach z tej grupy zdający ma do dyspozycji trzy warianty odpowiedzi na każde pytanie i musi wybrać spośród odpowiedzi A, B i C. Pytania są ilustrowane filmem lub zdjęciem. Podobnie jak w przypadku pytań z wiedzy podstawowej egzaminowany ma określony czas na odpowiedź. Jeśli się w nim nie zmieści, system przejdzie do następnego pytania.

Po serii pytań specjalistycznych na ekranie komputera pojawia się wynik -liczba uzyskanych punktów wraz z informacją, czy zdający zdał egzamin.

Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną kursanta nie trwa dłużej niż 25 minut, chyba że kandydat jednocześnie ubiega się o drugą kategorię prawa jazdy. Wówczas dostaje kolejne 25 minut na kolejne odpowiedzi. Zadaniem kandydata jest uzyskać co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

MOŻESZ UCZYĆ SIĘ SAM

Z części teoretycznej zwolnione są osoby, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Takie osoby nie muszą też zdawać teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego kandydat na kierowcę musi jednak odbyć minimum 4-godzinne szkolenie w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Reklama:

Ośrodek Szkolenia Kierowców MACH  – Nauka jazdy Warszawa Odlewnicza

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Jakie to proste

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Import samochodu z USA – co można zyskać i na co uważać?

Samochody sprowadzane z Europy są dla nas już codziennością. Dziś coraz więcej osób kieruj…